Onderwerp: Financiële zaken

Onderstaande onderwerpen vertellen meer over wat er allemaal bij de financiering en administratie van uw (toekomstige) bedrijf komt kijken.

Financiering

Aan financiering van uw eigen bedrijf zult u niet ontkomen. Helaas is niet iedereen in de positie dat de finan...

Liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting is in feite niets anders dan een overzicht van de te verwachten ontvangsten en ui...

Administratie

  Bedrijfsadministratie bijhouden is voor sommigen een noodzakelijk kwaad. Dat zou het niet moeten zij...

Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting is belangrijk voor uw inzicht. Voor een gezonde bedrijfsvoering én inzicht in ...

G-rekening

Een G-rekening beschermt u tegen aansprakelijkstelling. Bij het inhuren c.q. inlenen van personeel loopt de in...

Failliet, en dan...

Als u uw rekeningen niet meer betaald is de kans groot dat uw schuldeisers uw faillissement aanvragen. Tijdeli...
Advertentie

Ondernemersboeken

Administratiepakket