Var Verklaring

VAR Verklaring voor ondernemers

Let op: Momenteel staat de VAR ter discussie in de politiek. De Belastingdienst wilde de VAR per 1 juli 2015 vervangen door een Beschikking Geen Loonheffing (BGL). Hier werd echter tegen geprotesteerd door diverse belangenorganisaties en ook de Tweede Kamer zag de BGL niet zitten. Voorlopig lijkt de BGL er dan ook niet te komen, en is voor een ieder die in 2014 dezelfde werkzaamheden deed als in 2015, de VAR uit 2014 gewoon geldig. Dit geldt tot nader bericht van de Belastingdienst.

Veel opdrachtgevers vragen van u een Verklaring ArbeidsRelatie (VAR). U kunt uzelf dan wel als freelancer (of ZZP-er, dit is bijna hetzelfde en kan door elkaar worden gebruikt) beschouwen, dit betekent niet dat de Belastingdienst en UWV dit ook doen. Een VAR is voor uw opdrachtgever belangrijk. Uw opdrachtgever dient te weten van welk soort dienstverband er sprake is (in verband met loonheffing en werknemersverzekeringen). Om te bepalen van welk dienstverband er sprake is kunt u een Verklaring Arbeidsrelatie opvragen bij de Belastingdienst, dit is echter niet verplicht. Maar het kan zijn dat uw opdrachtgever u geen opdracht gunt als u geen VAR-winst uit onderneming kunt overleggen. Bij het doorlopen van de vragenlijst krijgt u voldoende inzicht of u als zelfstandig ondernemer gezien zult worden. Van belang zullen dan de antwoorden zijn op vragen als: Hoeveel opdrachtgevers heeft u? Wie is aansprakelijk? Investeert u zelf in uw bedrijf?

U moet bij elke opdracht steeds weer na gaan of er sprake is van een dienstverband. Heeft u een VAR- winst uit onderneming, dan garandeert dit de opdrachtgever dat hij geen sociale premies en loonheffing hoeft te betalen voor het werk dat een ZZP-er/freelancer voor hem doet. Daarnaast geeft de ZZP-er/freelancer in de VAR aan dat hij volledig aansprakelijk is voor de diensten en/of producten die hij levert. 

De Belastingdienst kan u vier verschillende vormen van een Verklaring Arbeidsrelatie toekennen; VAR-Loon, VAR-ROW, VAR-WUO of VAR-DGA. Bij de VAR-loon wordt u beschouwd als werknemer en moet de werkgever loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden. Bij VAR-ROW (resultaat uit overige werkzaamheden) heeft u niet de status van ondernemer (fiscaal gezien) voor de inkomstenbelasting. Met VAR-WUO (winst uit onderneming) bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting. En bij de laatste vorm, VAR-DGA (directeur groot aandeelhouder) zijn de inkomsten voor rekening van een vennootschap. De VAR-DGA is alleen relevant bij een NV of BV.

Enkele criteria voor een VAR die wij hebben kunnen achterhalen:

  • U moet voor meerdere opdrachtgevers per jaar een opdracht uitvoeren (soms wordt gezegd 3, maar dat staat nergens vastgelegd, het is wel een goed richtpunt).
  • U mag geen gezagsverhouding met uw opdrachtgevers aangaan
  • U moet u presenteren als een zelfstandig bedrijf
  • U dient minimaal 1225 uur per jaar te besteden aan uw onderneming
  • U dient minimaal 50% van uw werkbare uren te besteden aan uw onderneming

Geldigheidsduur

Een 'Verklaring arbeidsrelatie' is geldig tot het einde van het jaar van afgifte. De geldigheidstermijn gaat in aan het begin van het kalenderjaar. Als de geldigheidstermijn verloopt en u wilt de VAR voortzetten, dan kunt u bij de Belastingdienst vanaf 1 september van ieder jaar een nieuwe verklaring aanvragen. Bent u een startende ondernemer? Dan kunt u direct een VAR aanvragen. Deze is geldig vanaf het begin van uw werkzaamheden tot het einde van het kalenderjaar.

Als u vóór 1 november bezig bent met een opdracht die doorloopt tot in het volgende kalenderjaar (maximaal 1 jaar), hoeft u voor die opdracht in het volgende kalenderjaar geen nieuwe 'Verklaring arbeidsrelatie' aan uw opdrachtgever te geven. Als u na 1 november met een opdracht bent begonnen, moet u in het volgende kalenderjaar wel een nieuwe 'Verklaring arbeidsrelatie' aan uw opdrachtgever geven.

Voor meer informatie over de VAR kunt u terecht bij de Belastingdienst (aanvragen).
| VAR aanvragen |Reacties

Advertentie

Onderwerpen

De eerste stappen

Hoofdcategorie: Bedrijf Starten

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws