Inschrijven KvK

Kvk - Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Waarom moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK)

Inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is voor het starten van alle ondernemingen verplicht. Registratie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevordert de rechtszekerheid bij het zaken doen. Het is voor u als ondernemer van belang te weten met wie u te maken heeft, wie bevoegd is, wie aansprakelijk is en of er misschien sprake van een faillissement is. Het handelsregister is hiervan precies op de hoogte en levert u hierover nauwkeurige informatie.

Wat staat er in het handelsregister van het KvK?

In het handelsregister staat vermeld wat een onderneming daadwerkelijk doet. Met deze informatie is het mogelijk om onderzoek te doen naar de economische situatie, in Nederland, maar ook per regio. Buiten wat elke onderneming daadwerkelijk doet, staat er nog veel meer informatie in het handelsregister, zoals:

  • de omvang van de onderneming
  • alle adressen van Nederlandse ondernemingen en rechtspersonen
  • het telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres of correspondentieadres
  • de privéadressen van de eigenaar, vennoot, bestuurder, commissaris of gevolmachtigde van de onderneming.
  • de gegevens van nevenvestigingen
  • de curator, bij een faillissement
  • eventuele andere ondernemingen op hetzelfde adres.

Wie moet zich inschrijven bij de KvK? 

Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland zijn wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Van straatventer tot notaris, van maatschap tot ministerie en van kerkgenootschap tot vereniging van eigenaars. Het Handelsregister is de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. De Kamer van Koophandel voert de wet uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

De groep inschrijvers beslaat een breed spectrum: eenmanszaken en maatschappen in de land- en tuinbouw en visserij, eenmanszaken en maatschappen in de vrije beroepsgroepen (bijvoorbeeld notarissen en artsen), publiekrechtelijke rechtspersonen zoals ministeries, gemeenten en andere overheidsorganisaties, kerkgenootschappen, straatventers, vestigingen van verenigingen en stichtingen en verenigingen van eigenaars.

Ook minderjarige ondernemers kunnen zich inschrijven. Voor hen gelden dan wel andere regels.
| Minderjarige ondernemers |

Wanneer moet u zich inschrijven?

Vanaf een week voor de start tot een week na de start van uw onderneming moet u zich inschrijven in het handelsregister. Ook als u hiermee te laat bent dient u zich alsnog in te schrijven. U bent als ondernemer er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens in het handelsregister actueel en correct zijn.

Hoe moet u zich inschrijven?

De eigenaar van de onderneming moet naar de Kamer van Koophandel in de eigen regio om zich persoonlijk te laten inschrijven. De eigenaar dient dan een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Op de site van de Kamer van Koophandel kunt u formulieren downloaden met meer informatie over hoe u zich dient in te schrijven. Aan de inschrijving in het handelsregister zijn kosten verbonden (zie 2 alinea´s lager).

Kosten inschrijving

De kosten om in te schrijven bij de Kamer van Koophandel zijn eenmalig € 50, -Reacties

Advertentie

Onderwerpen

Kamer van Koophandel

Hoofdcategorie: Bedrijf Starten

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws