Ondernemer worden?

Zelfstandig ondernemer, voor jezelf beginnen, eigen baas zijn, een eigen bedrijf beginnen, het lijkt zo leuk en dat is het ook. Het starten van een onderneming is eigenlijk vrij eenvoudig. U dient zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en bij de Belastingdienst voor een btw-nummer. Tegenwoordig is het ook mogelijk om bij het inschrijven bij de Kamer van Koophandel direct een btw-nummer mee te krijgen. Meer is het eigenlijk niet. 

In de praktijk voldoet dat niet helemaal. Er zijn wel regels verbonden aan ondernemen, u moet diverse zaken vooraf gaan bedenken. Op StartBedrijf.nl vindt u informatie over ieder denkbaar onderwerp.

inschrijven KvK en btw-nummer

Ondernemer zijn houdt in dat u aan allerlei verplichtingen moet voldoen.

Behalve dat u moet zorgen voor klanten, moet u ondertussen werken, u voor diverse dingen laten verzekeren, een administratie bijhouden, voor een jaaraangifte zorgen en btw afdragen. Laat u niet afschrikken door alle regels: Op deze site worden ze eenvoudig uitgelegd. Heeft u vragen, mail ons zonder enige schroom, wij staan voor u klaar. Bovendien, ondernemen is gewoon leuk en kan ook nog eens winstgevend zijn. 

btw berekenen

Oké, u wordt ondernemer, u gaat een bedrijf starten.

Ondernemen betekent vrijheid. Niet meer bij uw “baas” in loondienst werken, maar gewoon iedere week een rekening sturen naar het bedrijf waar u voorheen loon mocht ontvangen. Let op: dit mag niet volgens het arbeidsrecht. Het is niet toegestaan om een arbeidsverhouding te hebben met uw opdrachtgever zoals voorheen met uw “baas”. Volgens het arbeidsrecht moet er minimaal 3 maanden en 1 dag zitten tussen het uit loondienst gaan en daarna weer als zelfstandig ondernemer worden ingehuurd door de 'oude baas'. Anders heeft er formeel geen ontbinding van het arbeidscontract plaatsgevonden. Daarnaast krijgt de Belastingdienst argwaan dat het hier om een zogeheten draaideurconstructie gaat wanneer een werknemer ineens als zelfstandig ondernemer precies hetzelfde gaat doen als hij eerder ook in loondienst deed. Dan lijkt het er sterk op dat de oude werkgever op deze manier zijn sociale verplichtingen wil ontduiken.

ZZP´er worden

VAR verklaring (Verklaring Arbeids Relatie)

Om voor uw opdrachtgevers te voorkomen dat u wordt aangemerkt als zijnde in loondienst bestaat een VAR verklaring. Het doel van een VAR verklaring is om vast te stellen dat u niet in feitelijke loondienst bent bij uw opdrachtgever en dat uw opdrachtgever wordt gevrijwaard van eventuele (na)betalingen van premies en loonbelastingen. Met deze VAR Verklaring geeft u aan dat u persoonlijk garant staat voor een deugdelijke afdracht van belastingen en premies. Een groot misverstand is dat een VAR verplicht is. Dit is pertinent onjuist. Een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is NIET verplicht, echter veel opdrachtgevers eisen dat wel en kunnen besluiten u geen opdracht te gunnen als u geen VAR kunt overleggen.

VAR Verklaring

Om een VAR van de Belastingdienst te verkrijgen dient u een formulier in te vullen en in te sturen ter beoordeling van de Belastingdienst.  Dit kan zowel op papier als digitaal. Bij de Belastingtelefoon kunnen ze u niet vertellen op welke gegevens een verklaring wel- of niet wordt afgegeven. Leuker kunnen ze het niet maken.

Enkele criteria waaraan u minimaal moet voldoen als kleine zelfstandige:

 • U moet voor minimaal 3 opdrachtgevers per jaar een opdracht uitvoeren (geen wet, maar in de praktijk wel gewenst door de Belastingdienst). 
 • U mag geen gezagsverhouding met uw opdrachtgevers aangaan
 • U moet u presenteren als een zelfstandig bedrijf
 • U dient minimaal 1225 uur per jaar te besteden aan uw onderneming
 • U dient minimaal 50% van uw werkbare uren te besteden aan uw onderneming

Enkele tips:

 • Bespreek uw plannen eerst met uw partner en bespreek ook de risico’s.
 • Leg uw plannen voor aan iemand die niet door een roze bril kijkt.
 • Reken uzelf niet rijk en onderschat onkosten niet
 • Kijk vooruit en zorg voor klanten in de toekomst
 • Geen werk betekent geen inkomen.
 • U heeft geen recht op een WW-uitkering.
 • Meer kosten dan opbrengsten neigt naar een faillissement.
 • Maak een plan en zorg voor een overzichtelijke boekhouding.
 • Reserveer geld voor belastingen en laat u niet verrassen door de Belastingdienst.
 • Geloof in uzelf en blijf in uzelf geloven,
 • Specialiseer u in een bepaald iets en neem niet alles aan.
 • Leg afspraken met iedere opdrachtgever vast.
 • Zorg voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Bestudeer deze site eens uitgebreid.

Voor alle duidelijkheid: We willen u niet afschrikken, maar ook niet over de streep trekken. We willen u stimuleren en het daarbij u zo gemakkelijk mogelijk maken, maar ook op de gevaren wijzen.Reacties

Advertentie

Onderwerpen

De eerste stappen

Hoofdcategorie: Bedrijf Starten

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws