Freelance & ZZP

Freelancer en ZZP´er (zelfstandige zonder personeel) verschillen niet zo veel van elkaar. Deze twee termen kunnen dan ook door elkaar worden gebruikt. Beide bieden diensten aan, zijn niet in loondienst en werken zelfstandig voor meerdere opdrachtgevers.

Freelancer is geen juridische rechtsvorm. Freelancers hebben doorgaans een eenmanszaak. Of een freelancer zich ook moet inschrijven in het handelsregister kunt u hier vinden. Het is voor freelancers van groot belang dat zij echt worden beschouwd als ondernemer, en niet als een soort verkapte werknemer. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Belastingdienst stellen de status van de freelancer vast. Daarbij baseren zij zich op wetgeving op het gebied van sociale verzekeringen, arbeid en belastingen.

Als u freelancer of ZZP´er bent, dan moet u met enkele zaken rekening houden.

Wat voor soort dienstbetrekking

Als de Belastingdienst of het UWV vaststelt dat u een dienstbetrekking heeft dan wordt u door deze diensten niet als ondernemer gezien. Dit heeft dan weer gevolgen voor de opdrachtgever die dan wordt geconfronteerd met loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Als freelancer voert u tegen betaling opdrachten uit voor verschillende opdrachtgevers zonder dat er sprake is van een dienstverband.

Er zijn volgens de Belastingdienst en het UWV drie criteria die bepalen of wel u een dienstbetrekking heeft. We spreken van een dienstverband als er sprake is van:

  • loon: u krijgt een vergoeding voor het geleverde werk
  • verplichte persoonlijke arbeid: ú bent altijd degene die de opdracht uitvoert
  • een gezagsverhouding: uw opdrachtgever bepaalt hoe, wanneer en waar het werk wordt verricht. Ook is er sprake van een gezagsrelatie als de opdracht een essentieel onderdeel is van de bedrijfsvoering van uw opdrachtgever.

Hiernaast kan er sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking, wanneer niet aan alle eisen van een ‘echte' dienstbetrekking wordt voldaan. In dat geval moet de opdrachtgever wel premies werknemersverzekeringen afdragen en loonheffing inhouden. Een fictieve dienstbetrekking kent ook drie criteria:

  • U werkt minimaal twee dagen per week aan één opdracht
  • U verdient hiermee meer dan 40% van het minimumloon
  • De relatie met uw opdrachtgever duurt langer dan 30 dagen (binnen een maand een nieuwe opdracht geldt als dezelfde opdracht).

Als er sprake is van zelfstandigheid, is er geen sprake van een (fictieve) dienstbetrekking. Hierbij spelen onder meer criteria als de aard van de werkzaamheden, streven naar winst, zelf risico lopen en aantal opdrachtgevers een rol.

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Als u zichzelf freelancer noemt betekent dit niet dat de Belastingdienst en de UWV u ook als zelfstandig ondernemer beschouwen. Het is zowel voor u als voor uw opdrachtgever belangrijk te weten van welk soort dienstverband er sprake is (i.v.m. loonheffing en werknemersverzekeringen). Om te bepalen van welk dienstverband er sprake is kunt u een Verklaring Arbeidsrelatie opvragen bij de Belastingdienst.

Een VAR Verklaring is niet verplicht!

Bij het doorlopen van de vragenlijst voor de VAR krijgt u voldoende inzicht of u als zelfstandig ondernemer gezien zult worden. U dient bij elke opdracht steeds weer na te gaan of er sprake is van een dienstverband. Heeft u een Verklaring Arbeidsrelatie dan garandeert dit de opdrachtgever dat hij geen sociale premies en loonheffing hoeft te betalen voor het werk dat een ZZP´er/freelancer voor hem verricht. Daarnaast geeft de ZZP´er/freelancer in de VAR aan dat hij volledig aansprakelijk is voor de diensten die hij levert. | VAR verklaring |

Freelancers en belastingen

Als freelancer krijgt u te maken met btw (omzetbelasting) en inkomstenbelasting. Voor de btw gelden andere voorwaarden dan voor de inkomstenbelasting. Btw wordt geheven over de diensten die een freelancer verricht. Freelancers betalen aan de Belastingdienst de btw over de omzet, minus de door de freelancer betaalde btw aan leveranciers. | btw berekenen |

Freelancers moeten ook inkomstenbelastingbelasting betalen. Daarbij is hun status van belang. De Belastingdienst moet de freelancer namelijk daadwerkelijk erkennen als ondernemer. Daarvoor moet de freelancer voldoen aan ondernemerscriteria (te vinden op de site van de Belastingdienst). Als u wel zelfstandige bent, maar de Belastingdienst erkent u niet als ondernemer, dan heeft u inkomsten uit overige werkzaamheden. Als de Belastingdienst u niet als zelfstandige beschouwd heeft u inkomsten uit dienstverband. | eisen aan ondernemerschap |Reacties

Advertentie

Onderwerpen

De eerste stappen

Hoofdcategorie: Bedrijf Starten

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws