Vergunningen

Vergunningen zijn belangrijk, en in sommige gevallen verplicht, als u een bedrijf wilt starten. Bij de Kamer van Koophandel (KvK) kunt u in detail vinden welke vergunningen u voor uw bedrijf nodig heeft. Daarnaast stelt de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is/wordt ook bepaalde eisen. Voor deze specifieke eisen gelden per gemeente andere regels. Zowel bij de KvK als bij de gemeenten zijn er deskundigen die u op weg kunnen helpen in de doolhof der vergunningen. Op deze pagina vindt u alvast enige algemene informatie over vergunningen die u zeker nodig heeft. | gemeenten |

Vestigingsvergunning 

De vestigingsvergunning is per 18 juli 2007 afgeschaft. In ieder geval een horde minder om uw eigen bedrijf op te starten

Bestemmingsplan

In Nederland bepalen bestemmingsplannen van de overheid waar u wel en waar u niet uw bedrijf mag opzetten. In deze bestemmingsplannen staat ook wat de gebruiksmogelijkheden zijn voor uw bedrijfspand en perceel en wat er in de omgeving van uw bedrijf allemaal nog kan gaan veranderen. Het is dus belangrijk om te weten wat er in het bestemmingsplan staat, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Ook moet u er rekening mee houden dat een gemeente een bestaand bestemmingsplan kan wijzigen. Het is voor u van belang om de procedure hiervoor te kennen, want de toekomst van uw bedrijf kan ervan afhangen.

Omgevingsvergunning

Om een en ander te vergemakkelijken is in 2010 de omgevingsvergunning ingevoerd. Onder de omgevingsvergunning vallen zo'n 25 andere vergunningen, waaronder de hieronder besproken Milieuvergunning, Bouwvergunning en Gebruiksvergunning. 

1. Milieuvergunning 

Als u een bedrijf in Nederland op wilt zetten krijgt u te maken met de Wet Milieubeheer. Deze wet geldt voor vrijwel alle ondernemingen. De wet is bedoeld om de milieuvervuiling binnen de wettelijke normen te houden. Als u hinder, gevaar, overlast of schade kan veroorzaken, dan heeft u waarschijnlijk een vergunning nodig. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een vrijstelling, alleen een melding hoeft te maken van uw bezigheden of dat u daadwerkelijk een vergunning aan moet vragen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de KvK.

2. Bouwvergunning

Wanneer u voor uw onderneming een bedrijfspand wilt gaan (ver)bouwen, dan dient u ook verschillende vergunningen aan te vragen, dat kan nu dus via een omgevingsvergunning. U krijgt dan namelijk te maken met de Woningwet, het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Kamer van Koophandel en de gemeente.

3. Gebruiksvergunning

Het vergunningstelsel brandveilig gebruik kent twee procedures. Namelijk een procedure waarbij er een vergunning brandveilig gebruik wordt verleend. Veelal bekend onder de naam ‘gebruiksvergunning’ en is noodzakelijk wanneer logies wordt verstrekt, kinderen onder de 12 jaar aanwezig zijn enz. De tweede procedure is een aanvraag waarbij er een ‘melding brandveilig gebruik’ wordt aangevraagd. Deze is pas verplicht wanneer gelijktijdig meer dan 50 personen in een winkel of kantoorpand worden toegelaten. De gebruiksvergunning en de melding brandveilig gebruik moeten beide schriftelijk (formulier en tekeningen) worden aangevraagd en worden met een korte procedure afgedaan. 

4. Overige omgevingsvergunningen

Andere omgevingsvergunningen zijn:

  • sloopvergunning
  • afvalbeschikking
  • huisvestingvergunning
  • monumentenvergunningen

Denkt u een omgevingsvergunning nodig te hebben? Doe dan eerst de vergunningcheck
Een omgevingsvergunning aanvragen kan digitaal via het omgevingsloket online. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u tevens terecht op de website van de rijksoverheid

Lokale heffingen: vergunningen

Iedere gemeenteraad stelt een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op, die het gebruik van de openbare ruimte regelt (bijvoorbeeld voor terrassen, reclame). Aan de APV is meestal een vergunningenstelsel verbonden waarbij geldende verboden voor u niet gelden als u daar een vergunning voor heeft gekregen. Aan het verkrijgen van deze vergunningen zijn kosten verbonden. Voor de gemeentelijke eisen betreffende vergunningen kunt u zich wenden tot uw gemeente.

Markthandel

Voor markthandel is geen diploma nodig, maar u heeft wel een marktvergunning van de gemeente nodig. In de marktverordening van de gemeente staan de regels voor standhouders opgenomen. Ook kunt u bij de gemeente vragen of u uw waar op de markt mag verkopen. U moet zelf bij de gemeente informeren hoe de marktplaatsen worden toegewezen.

Horeca

Wilt u een bedrijf in de horeca starten, dan heeft u hiervoor een speciale vergunning nodig volgens de Drank- en horecawet. U dient uw aanvraag rechtstreeks te doen bij de gemeente waar u uw bedrijf wilt vestigen. Bovendien moeten de leidinggevenden in het bezit zijn van het diploma Sociale hygiëne. Ook hebben horecabedrijven een exploitatievergunning nodig. Daarnaast kan een horecabedrijf te maken krijgen met vergunningen voor bijvoorbeeld een terras, reclame-uitingen of speelautomaten. Omdat u al deze vergunningen moet regelen met uw gemeente, is het verstandig om ruim van te voren met de gemeente contact op te nemen.

Ondernemers in de horeca-, recreatie- en cateringsector moeten hun onderneming binnen een maand aanmelden bij het Bedrijfschap Horeca en Catering. Dit is een wettelijke verplicht.
| Bedrijfschap Horeca en Catering |

Hierboven heeft u een beknopt overzicht gekregen van de vergunningen die u waarschijnlijk moet aanvragen voor u uw bedrijf kunt starten. Dat deze lijst niet helemaal compleet is zal duidelijk zijn, maar de eerste aanzet en de belangrijkste vergunningen zijn hier weergegeven. Voor complete lijsten en ondersteuning bij het aanvragen van vergunningen verwijzen we u naar uw gemeente en de KvK in uw regio.

Winkeltijden

Winkels mogen van maandag tot en met zaterdag geopend zijn tussen 6.00 en 22.00 uur. Iedere avond kan dus koopavond zijn, maar winkeliersverenigingen maken soms afspraken over gezamenlijke opening of sluiting. Hoe druk het in uw winkel is, kan immers afhangen van de drukte bij uw buren. Of en welke winkels op zondag open mogen wordt tegenwoordig bepaald de afzonderlijke gemeenten.

Voor eerste kerst-, paas-, pinkster-, hemelvaarts- en nieuwjaarsdag geldt een absoluut verbod op openstelling. Op tweede kerst-, paas- en pinksterdag mogen winkels eventueel wel geopend zijn. Op goede vrijdag, dodenherdenking (4 mei) en kerstavond (24 december) moeten de winkels om 19.00 uur gesloten zijn. Op Koninginnedag (30 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) mogen winkels gewoon open zijn.

Bij twijfel kunnen uw gemeente, uw brancheorganisatie of de KvK u alles vertellen over de plaatselijke toegestane openingstijden.Reacties

Advertentie

Onderwerpen

De eerste stappen

Hoofdcategorie: Bedrijf Starten

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws