Stappenplan

Een stappenplan is een goed begin als u voor uzelf wilt beginnen. Met een stappenplan kunt u alles goed op een rijtje zetten. Hieronder bieden wij u een aanzet voor zo'n stappenplan. Er wordt kort uitgelegd wat met elke stap wordt bedoeld. Om meer te weten van elke stap kunt u op de links klikken in de tekst

1 Stappenplan: Oriëntatie/idee 

Alles begint met een idee. In uw hoofd ontwikkelt zich dat razendsnel: u bent waarschijnlijk binnen enkele jaren directeur van een goed lopend bedrijf. In de praktijk gaat dit helaas niet zo snel en gemakkelijk. Het is dan ook een goed idee om uw ideeën te bespreken met familie, vrienden en bekenden. Natuurlijk kunt u ook een adviesbureau, dat zich richt op startende ondernemers, raadplegen. Zij kunnen u ook helpen om uw ideeën om te zetten in concrete stappen. Ga vooral niet overhaast van start. Wat nu een goed idee lijkt is dit over enkele weken/maanden nog steeds. Dit brengt ons bij stap 2.

2 Stappenplan: Ondernemingsplan

Om uw idee te toetsen op haalbaarheid schrijft u een ondernemingsplan. Dit plan schrijft u in eerste instantie voor uzelf om duidelijk te maken wat er allemaal komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf. Met een ondernemingsplan is het gemakkelijker om in een later stadium anderen ervan te overtuigen dat u een goed idee heeft. Dit kan belangrijk zijn om bijvoorbeeld uw financiering rond te krijgen. In een ondernemingsplan komen de sterke en zwakke kanten van de ondernemer en de kansen en bedreigingen van de onderneming aan het licht.

Ondernemingsplan   Financiering
 

3 Stappenplan: Kamer van Koophandel en btw-nummer

Voordat u daadwerkelijk kunt beginnen zult u zich waarschijnlijk moeten inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Voor de inschrijving in het handelsregister dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel
 

Eenmanszaken kunnen bij hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) meteen hun btw-identificatienummer meenemen. VOF's en CV's krijgen hem één week na hun inschrijving bij de KvK vanzelf door de Belastingdienst toegezonden.

Belastingdienst
 

4 Stappenplan: Huisvesting 

U zult natuurlijk ook een plaats nodig hebben waar u gaat werken. Dat kan thuis zijn, of u gaat een pand huren of zelfs kopen. Waar u uiteindelijk ook voor kiest, u zult met een aantal zaken rekening moeten houden. Welke eisen stelt u aan de ruimte? Wat is het bestemmingsplan van die ruimte? Kunt u op die locatie eventueel uitbreiden? Welke regels gelden voor uw bedrijfsruimte, valt u onder winkel- of horecaruimte of onder kantoorruimte? Al deze zaken dienen goed te worden uitgezocht en doordacht voordat u uiteindelijk uw keuze bepaalt. 

Huisvesting
 

5 Stappenplan: Kiezen van een rechtsvorm

Als u een bedrijf start, dan zult u een rechtsvorm moeten kiezen voor uw bedrijf. Bij de keuze van een rechtsvorm spelen aspecten als kosten, fiscale en juridische gevolgen een grote rol. Allereerst speelt mee of u alleen gaat werken of gaat samenwerken met anderen. En wat brengen die anderen dan eventueel mee aan arbeid, goederen, goodwill of geld? Als u alle aspecten op een rijtje zet, dan kunt u kiezen uit rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaak, vof, CV, maatschap) en rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid (BV, NV, coöperatie, vereniging, stichting).

Rechtsvormen
 

6 Stappenplan: Verzekeringen

Als ondernemer loopt u risico's. Die risico 's kunt u afdekken door u te verzekeren. U moet zich natuurlijk persoonlijk verzekeren, maar ook voor uw bedrijf kan het handig zijn om bedrijfsverzekeringen af te sluiten. Te denken valt aan verzekeringen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, pensioen, glasschade, de inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, transport, inkomstenderving, diefstal en ga zo maar door. Het is aan u om te beoordelen welke verzekeringen u nodig acht. Als u uw financiering bij een bank heeft geregeld, dan kan deze eisen dat u de verzekeringen bij hun afsluit. (Let op: deze koppelverkoop is nu verboden) Is dit niet het geval, dan kunt u zich wenden tot onafhankelijke assurantieadviseurs. U kunt dan samen op zoek naar de juiste en goedkoopste verzekeringen.

Bedrijfsverzekeringen
 

7 Stappenplan: Financiering

Om uw bedrijf te kunnen starten heeft u geld nodig. Er zijn vele manieren waarop u aan geld kunt komen. Normaal gesproken zult u zelf een gedeelte van het startkapitaal moeten financieren. Daarnaast kunt u terecht bij banken, familie, leveranciers of particuliere investeerders. Om geld van deze personen of instanties los te krijgen zult u wel een goed onderbouwd financieel plan moeten hebben. Zo'n plan is ook onderdeel van het ondernemingsplan.

Financieren    Ondernemingsplan
 

8 Stappenplan: Personeel

Als u bij de start van uw bedrijf direct personeel in dienst moet nemen dan brengt dat consequenties met zich mee. U zult allereerst goed personeel moeten vinden. U zult uw personeel moeten aansturen en motiveren. Daarbij moet u werk uit handen kunnen geven. Heeft u eenmaal goed personeel, dan zult u zich moeten melden bij uitvoeringsinstellingen om kenbaar te maken dat u werkgever bent, met de daarbij behorende verplichtingen (onder meer de inhoudingsplicht voor sociale verzekeringen). Daarnaast zult u per werknemer jaarlijks moeten opgeven welke bedragen er zijn ingehouden en uitbetaald aan de Belastingdienst. Ook kan de Arbeidsinspectie bij u langskomen om te kijken of u zich wel aan de regels houdt.

Personeel
 

9 Stappenplan: Administratie

U bent bij wet verplicht om een bedrijfsadministratie bij te houden en te bewaren. Alle basisgegevens die u op papier of elektronisch vastlegt moet u zeven jaar bewaren. Gegevens over onroerend goed moet u zelfs tien jaar bewaren. Uit uw administratie moet u kunnen zien hoeveel btw u aan de Belastingdienst moet afdragen. Hiervoor moet u de facturen die u uitschrijft en betaalt bijhouden, net als uw uitgaven en ontvangsten en het privégebruik van goederen en diensten.

Bedrijfsadministratie
 Reacties

Advertentie

Onderwerpen

De eerste stappen

Hoofdcategorie: Bedrijf Starten

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws