Exploitatiebegroting

Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting is belangrijk voor uw inzicht. Voor een gezonde bedrijfsvoering én inzicht in de prestaties van uw bedrijf kunt u een exploitatiebegroting maken. Met deze exploitatiebegroting krijgt u een overzicht van omzet, kosten en het uiteindelijke resultaat: de winst.

Omzetcijfers en inkoopcijfers kunt u specificeren in groepen zoals verkoop materiaal, berekende uren en andere artikelen.

  • Als u de omzet minus de inkoop uitrekent heeft u de brutowinst.
  • Vervolgens specificeert u de onkosten zoals personeel, huisvesting, transport, reclame, betaalde rente, afschrijvingen en overige kosten. Opgeteld en vervolgens afgetrokken van uw brutowinst, houdt u het nettoresultaat van uw onderneming over.
  • Dit resultaat is de bedrijfswinst en dient als basis voor uw inkomen.
  • Indien het een BV betreft dient u uw eigen salaris in de onkosten mee te nemen.
  • Alle bedragen worden vermeld excl. btw
  • Het is verstandig om regelmatig deze opstelling te maken volgens een vast schema, dit geeft u inzicht in de voortgang van uw bedrijf.

Onderstaand een simpel voorbeeld:

Omzet materiaal
60.000
Omzet uren
85.000
 
 
bruto omzet
145.000
 
 
Inkoop materiaal
45.000
Bruto winst
100.000
 
 
Onkosten
 
Personeel
24.000
Huisvesting
12.000
Transport
2.000
Reclame
1.500
Rente en bankkosten
1.200
Afschrijvingen
4.000
Overige kosten
2.000
 
 
Totaal kosten
46.700
 
 
Netto winst
53.300

 Uiteraard is dit niet een compleet overzicht. In de meeste administratieprogramma’s zit een uitgebreide winst- en verliesrekening. U kunt bovenstaand model gebruiken voor een eventuele prognose voor de start. Denk uitgebreid na over welke kosten u mee te maken kunt krijgen en schat deze niet te laag in. U doet er verstandig aan te gaan praten met iemand die hier ervaring mee heeft.
| administratiepakketten |Reacties

Advertentie

Onderwerpen

Financiële zaken

Hoofdcategorie: Administratie

Ondernemersboeken

Administratiepakket

Laatste nieuws